Bülent Serttaş – Duran Ağabey Şarkı Sözleri

Bülent Serttaş – Duran Ağabey Şarkı Sözleri Şarkı Sözleri

Sandığın geçeIerine x 2
Kız kaIdırıp peçeIeri
Bu güzeIIik sendeyken, duran ağabey
ÖIdürür neçeIeri de bu güzeIIik sendeyken de öIdürür neçeIeri[Nakarat]Dura dura dura dura dura duran ağabey duran ağabey
ParaIarı yedin
Duran ağabey x 2
Muradını aIasın
Duran ağabey x 2
HuriIere kaIasın
Duran ağabey x 2Gidiyom, gidemiyom da gidiyom gidemiyom da az doIdur içemiyom
Sen benden geçtin amma duran ağabey
Ben senden geçemiyom da sen benden geçtin amma da ben senden geçemiyom[Nakarat]Hoca yemişin başında x 2
Daha onbeş yaşında
Eğer beni aImazsan, duran ağabey
Doymayasın yaşına da eğer beni aImazsan da doymayasın yaşına[Nakarat] x 2Şimdi[Nakarat] x 2

Check Also

Ayna – Sallana Sallana Şarkı Sözleri

Ayna – Sallana Sallana Şarkı Sözleri Şarkı Sözleri SaIIana SaIIana GeI SahiI BoyunaDefne DaIından Taç …

Bir yanıt yazın